Thông tin thanh toán:

Tora Việt Nam khuyến khích khách hàng thanh toán chuyển khoản vì sự an toàn của chính khách hàng cũng như chúng tôi.

Quý khách hàng thanh toán có thể chuyển khoản qua tài khoản sau:

Tên tài khoản: Công ty TORA Việt Nam

Số tài khoản : 0381007686868

Ngân hàng : NGÂN HÀNG VIETCOMBANK- Chi nhánh Thủ Đức